Vaša košarica je trenutno prazna.

Predugovorna obavijest – uvjeti prodaje internet trgovine

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.topshop.com.hr, www.dormeo.com.hr, www.delimano.hr, www.walkmaxx.hr, www.rovus.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljinske komunikacije (Internet trgovina, TV prodaja, kataloška prodaja, prodaja putem pošte) primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15 14/19) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 , NN 41/08 i 125/111). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina, TV prodaja, kataloška prodaja, prodaja putem pošte). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA I INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., 10 000 Zagreb, Slavonska avenija 6, Hrvatska, tel: 01/6442-302, upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu - MBS: 080114895. Temeljni kapital: 43.500,00kn uplaćen u cijelosti u novcu. Član uprave društva: Ana Orehovec, Matični broj: 1248758, OIB: 97587356297, Račun kod Raiffeisenbank Austria d.d.: 2484008-1100378441. www:http.//studio-moderna/e-mail: info.hr@studio-moderna.com

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, potrošač/kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim informacijama iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će mu se predugovorne obavijesti, kao i informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

OPĆI UVJETI

Potrošače, Korisnike Internet stranica, odnosno sve kupce upućujemo da se prije kupnje upoznaju s općim Uvjetima poslovanja te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Pridržavamo pravo izmjene Uvjeta poslovanja u svako doba bez obaveze prethodne najave te nećemo biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama, odnosno priopćavanjem kupcima koji kupuju putem telefona i kataloga.

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., pridržava pravo ukidanja pojedine usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Internet trgovine, odnosno uvjeta telefonske i kataloške prodaje i to u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama, odnosno priopćavanjem kupcima koji kupuju putem telefona i kataloga.

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

UVJETI  PRODAJE

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način (putem telefona ili kataloga) iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika/kupca i trgovca STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine (odnosno telefona ili kataloga) uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene tog proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te putem Interneta.Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik/kupac prihvati ponudu na jedan od sljedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskog broja istaknutog na svakoj od stranica

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije na naš Facebook profil, ako želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, koristit će se ime (Facebook račun) kojim ste registrirani na Facebooku.

c) Isti uvjeti se odnose i na naručivanje proizvoda putem kataloga i telefona i zaključivanjem narudžbe

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku zaključivanja narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE ovise o visini iznosa narudžbe i sukladno tome se naplaćuju. Troškovi dostave bit će priopćeni prilikom naručivanja, ili će se pokazati u košarici prilikom zaključivanja narudžbe na internetu.

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji te reklamnom prikazu proizvoda. Slika koja ilustrira proizvod ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Na stranicama ćemo nastojati objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzimamo odgovornost za točnost i potpunost istih. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

PLAĆANJA

a) Plaćanje pouzećem: Iznos računa podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa.

b) Plaćanje kreditnim karticama: Visa Premium, Diners, Visa, Mastercard i Discover prilikom naručivanja telefonom. U ovom slučaju naši agenti će s vama dogovoriti detalje o narudžbi, a nakon toga naši operateri će vas kontaktirati zbog detalja vezanih uz vašu karticu.

c) Internet bankarstvo – CorvusPay: mogućnost plaćanja do 36 mjesečna obroka pri zaključivanju narudžbe na internetu.

d) Plaćanje po predračunu.

ISPORUKA PROIZVODA vrši se dostavom kurirske službe GLS ili DPD. Isporuka će uslijediti najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ako se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, odnosno zbog prevelike potražnje pri pojedinim posebnim ponudama („Crni Petak“ i sl.) dužni smo kupca obavijestiti pisanim putem, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ako to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više zasebnih  pošiljki.

ODJEL REKLAMACIJA

Pozivni centar odjela reklamacija STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. Slavonska avenija 6 10 0000 Zagreb tel: 01 6442 302 e-mail: podrska-kupcima.hr@studio-moderna.com.

Servisni centar pri odjelu reklamacija STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. Štefanovečka cesta 10, 10 000 Zagreb tel: 01 6442 302 e-mail: podrska-kupcima.hr@studio-moderna.com.

REKLAMACIJE PROIZVODA priznaju se isključivo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. Kupac ima pravo reklamirati proizvod zbog materijalnih nedostataka tijekom 2 godine od dana kupnje istog, a o kojem nedostatku trgovca mora obavijestiti u roku 2 mjeseca od dana primijećenog nedostatka. Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na navedenu adresu servisnog centra pri odjelu reklamacija.

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI

Za sve proizvode za koje proizvođač ili trgovac daju komercijalno jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost trgovca za materijalne nedostatke stvari (na proizvodu) sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme trajanja komercijalnog jamstva. Proizvođač i trgovac jamče da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka trgovac se obvezuje  da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, odnosno ako nije moguće, da će  izvršiti povrat uplaćenog novca.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo Kupac/Potrošač/Korisnik koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, TV prodaja,  kataloška prodaja, prodaja putem pošte) ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći  razloge za to (članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od dana primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ako kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

Korisnik/Kupac/Potrošač nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
  • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili video snimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

Da bi korisnik/kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora trgovca  STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o.  obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka od 14 dana  i to nedvosmislenom izjavom poslanom na:

STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb ili na e-mail: podrska-kupcima.hr@studio-moderna.com.

U izjavi jednostranog raskida Ugovora potrebno je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može se koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se dostavlja pri isporuci proizvoda u paketu, nalazi se i  na službenoj web stranici http://www.topshop.com.hr/ugovor/  gdje ga korisnik može preuzeti (isprintati i ispuniti ili ispuniti u elektroničkom pdf formatu) i potom poslati STUDIO MODERNI – TV PRODAJA d.o.o. koja će bez odgađanja dostaviti korisniku potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora također elektroničkom poštom.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena i koji povrat u tom slučaju trgovac nije dužan izvršiti. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. može izvršiti tek nakon što  roba bude vraćena kako je propisano Zakonom ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana trgovcu.

Korisnik /kupac je dužan robu poslati na adresu:

STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o.
ODJEL ZA REKLAMACIJE
ŠTEFANOVEČKA CESTA 10, 10000 ZAGREB


bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je  uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe propisanu Zakonom, a koja se odnosi korištenje prava za jednostrani raskid ugovora, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 19/22), možete podnijeti pisanim putem na adresu: STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, putem e-maila na: podrska-kupcima.hr@studio-moderna.com ili u poslovnim prostorijama/trgovinama u kojima se nalazite. Ako se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Kako bi vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora, molimo vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Internet stranica, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prikupljati može osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica koriste se usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Registracijom dajete suglasnost da vas STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja na stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluga. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Ako prihvaćate Uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.